EFTAn valvontaviranomaisen päätös lopettaa asian käsittely ilman muita toimenpiteitä