KIRJALLINEN KYSYMYS P-2375/03 esittäjä(t): Alexander de Roo (Verts/ALE) komissiolle. Sydänsimpukkakalastus uhkaa haahkoja.