Yhteinen tutkimuskeskus – Pääjohtajan toimen (palkkaluokka A 1) uudelleen haettavaksi julistaminen (29 artiklan 2 kohta)