Mål C-527/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13 augusti 2018 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. mot KIA Motors Corporation