Läkemedel – Förteckningar över godkännanden för försäljning som beviljats av Eftastaterna i EES under första halvåret 2020 2021/C 39/04 Underkommitté I – Fri rörlighet för varor För gemensamma EES-kommitténs kännedom