Zdravila – Seznam dovoljenj za promet, ki so jih države EGP-Efte izdale za prvo polovico leta 2020 2021/C 39/04 Pododbor I o prostem pretoku blaga V seznanitev Skupnemu odboru EGP