SKRIFTLIG FRÅGA E-0195/03 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Starkt nederländskt beroende av tillgång till sjukhus i grannländerna p.g.a. otillräcklig kapacitet inom landet.