SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0195/03 af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen. Stærk nederlandsk afhængighed af adgang til hospitaler i nabolandene som følge af mangel på nationale faciliteter.