Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto - I OSASTO: YHTEISET MÄÄRÄYKSET - 2 artikla