Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (EØS-relevant tekst)