Asia T-54/02: Vereins- und Westbank AG:n 28.2.2002 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne