asia C-612/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 19.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Yhdistynyt kuningaskunta) — C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Ennakkoratkaisupyyntö — Polkumyynnin torjunta — Sellaisten asetusten tulkinta ja pätevyys, joilla polkumyyntitullit on otettu uudelleen käyttöön unionin tuomioistuimen julistaman pätemättömyyden toteavan tuomion jälkeen — Oikeusperusta — Taannehtivuuskielto — Vanhentuminen)