Valtiontuki - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuesta C 64/98 (ex NN 95/97) - Istituto Poligrafico e Zecca dello Statolle (valtion setelipainolle ja rahapajalle) myönnetyt vuosittaiset tuet (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)