SKRIFTLIG FRÅGA E-0429/02 från Stavros Xarchakos (PPE-DE) till kommissionen. Status för institut för teknisk utbildning.