KIRJALLINEN KYSYMYS E-0752/02 esittäjä(t): Caroline Lucas (Verts/ALE) komissiolle. Yhdistyneen Kuningaskunnan Private Finance Initiative (PFI) -ohjelmat.