Asia C-363/99: Gerechtshof te 's-Gravenhagen 3.6.1999 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Koninklijke KPN Nederland N.V., aiemmalta nimeltään Koninklijke PTT Nederland N.V., vastaan Benelux-Merkenbureau