Kommissionens forordning (EU) nr. 46/2011 af 20. januar 2011 om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød