Регламент (ЕС) № 46/2011 на Комисията от 20 януари 2011 година за определяне на възстановяванията при износ на свинско месо