KIRJALLINEN KYSYMYS E-3400/01 esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle. Viimeaikainen Pohjois-Venäjän luonnonmetsille tuhoa aiheuttanut metsänhakkuu ja puutavaran salakuljetus EU:iin.