SKRIFTLIG FRÅGA E-3235/03 från Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) till kommissionen. Främjande av investering i EU-obligationer.