2002/795/EY: EU—Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2002, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/98 muuttamisesta perustamalla neuvoa-antava sekakomitea