KIRJALLINEN KYSYMYS E-3106/02 esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle. Ympäristön saastuminen Borska Rekin laaksossa (Serbiassa) seurauksena EU:n jäsenvaltioista tuodusta kuparin radioaktiivisesta louhintajätteestä ja sen tarpeettomasta käytöstä.