KIRJALLINEN KYSYMYS E-1859/02 esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle. Eurooppalaisten alueiden vastuu vakaussopimuksen noudattamisesta.