Решение на Общия съд (девети състав) от 20 януари 2021 г.$