C-124/11., C-125/11. és C-143/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. december 6-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntᄅshozatal iránti kérelme) — Bundesrepublik Deutschland kontra Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland kontra Robert Klinke (C-125/11) és Jörg-Detlef Müller kontra Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Nemzeti szabályozás — Köztisztviselőknek betegség esetén nyújtott támogatás — 2000/78/EK irányelv — 3. cikk — Hatály — A „díjazás” fogalma)