Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2792 - Edison/Edipower/Eurogen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)