KIRJALLINEN KYSYMYS P-2650/02 esittäjä(t): Marco Pannella (NI) komissiolle. Vietnamin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen irtisanominen sen 2 artiklan rikkomisen vuoksi Vietnamin loukattua vakavasti, toistuvasti ja laajamittaisesti ihmisoikeuksia sekä poliittisia ja uskonnollisia oikeuksia.