Kommissionens förordning (EG) nr 1186/2003 av den 3 juli 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker