Verordening (EG) nr. 1186/2003 van de Commissie van 3 juli 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit