Kommissionens forordning (EF) nr. 1186/2003 af 3. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager