2000/607/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä syyskuuta 2000, rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Itävallassa kaudella 2000-2006 tehdyn luettelon muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2730) (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)