Muutos kaikkiin kolmansiin maihin lukuun ottamatta Unkaria, Puolaa, Viroa, Liettuaa ja Latviaa vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskevaan tarjouskilpailuilmoitukseen