Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 04/12/2000) keskittymän (Asia N:o IV/M.2202 - STINNES / HCI) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)