2002/152/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2002, toimenpiteistä, joilla kielletään tiettyjä ftalaatteja sisältävien, pehmeästä PVC:stä valmistettujen, alle kolmivuotiaiden lasten suuhun pantavaksi tarkoitettujen lelujen ja lastentarvikkeiden markkinoille saattaminen, tehdyn päätöksen 1999/815/EY voimassaoloajan pidentämisestä yhdeksännen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 541)