KIRJALLINEN KYSYMYS E-3548/01 esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle. Rajat ylittävän raideliikenteen estyminen sen seurauksena, että matkalippujen hintataso on erittäin korkea Alankomaiden valtion käyttöoikeuden haltijalle määräämän maksun kattamiseksi.