Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/729, annettu 6 päivänä toukokuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi