Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee 28. septembri 2009 . aasta istungil esitatud arvamus juhtumit COMP/39.416 – Laevade klassifitseerimine – käsitleva otsuse eelnõu kohta – Ettekandja: Slovakkia