Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppuraportti asiassa COMP/38.044 - NDC Health/IMS Health (laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen (C(2001) 1461/3 lopullinen) 15 artiklan mukaisesti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)