Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2020/5 av den 19 december 2019 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence [SUB])