Uitvoeringsverordening (EU) 2020/5 van de Commissie van 19 december 2019 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (BOB))