Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/5 оd 19. prosinca 2019. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (ZOI))