Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/5 af 19. december 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (BOB))