Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/5 на Комисията от 19 декември 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (ЗНП)