KIRJALLINEN KYSYMYS E-3600/02 esittäjä(t): Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) komissiolle. Erika-lainsäädäntöpakettien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa.