Zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie krajowego programu reform Litwy na 2018 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Litwę programu stabilności na 2018 r.