KIRJALLINEN KYSYMYS P-2786/03 esittäjä(t): Manuel dos Santos (PSE) komissiolle. Vakaus- ja kasvuohjelman tarkistaminen.