Kommissionens förordning (EG) nr 476/2000 av den 2 mars 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker