KIRJALLINEN KYSYMYS E-2669/99 esittäjä(t): Benedetto Della Vedova (TDI) komissiolle. Valtiontuki Philipp Holzmann AG -yritykselle.