Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 22/03/2012) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6453 - CARLYLE / DR.AXEL PAEGER / QUADRIGA CAPITAL IV / AMEOS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)