Vec T-443/12: Rozsudok Všeobecného súdu z  21. novembra 2013 — Equinix (Nemecko)/ÚHVT — Acotel (ancotel.) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známy ancotel. — Skoršia obrazová ochranná známka ACOTEL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia(ES) č. 207/2009“ ]